Magazyn Wine and You

Magazyn Wine And You

Magazyn Wine And You

Regulamin

  1. Strona internetowa www.magazynwineandyou.pl jest prowadzona przez spółkę Magazyn Wine And You Sp. z o.o.   z siedzibą w Milanówku, pod adresem ul. Nowowiejska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524691, kapitał zakładowy w wysokości 20.000,-złotych, wpłacony w całości, NIP 5291804555, REGON 147438857 zwaną dalej Magazyn Wine And You.
  2. Artykuły, materiały tekstowe, graficzne, zdjęcia oraz inne elementy prezentowane na stronie www.magazynwineandyou.pl mają charakter informacji, a nie reklamy.
  3. Przeglądanie i korzystanie ze strony www.magazynwineandyou.pl jest dozwolone tylko dla osób, które mają ukończone 18 lat i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Wszelkie prawa do strony internetowej www.magazynwineandyou.pl zastrzeżone są na rzecz Magazyn Wine And You, a prawa do poszczególnych artykułów, elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów są zastrzeżone na rzecz Magazyn Wine And You lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane.
  5. Korzystanie z artykułów, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów zawartych na stronie www.magazynwineandyou.pl, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych.
  6. Dozwolone jest korzystanie ze strony www.magazynwineandyou.pl oraz z zamieszczonych artykułów, utworów, materiałów, przedmiotów praw własności intelektualnej w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania lub godzić w interesy Magazyn Wine And You oraz podmiotów, których artykuły, utwory, materiały są udostępniane.
  7. Dozwolone jest, o ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, zamieszczanie odnośników prowadzące do udostępnianych na stronie www.magazynwineandyou.pl artykułów, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów z zastrzeżeniem, że zamieszczanie odnośników nie może nastąpić na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  8. Strona www.magazynwineandyou.pl używa i wykorzystuje pliki cookies (tzw.ciasteczka) - małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. „Ciasteczka” używane są do zapisywania informacji funkcjonalnych (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników i czynności wykonywane przez użytkownika) - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie, jak również wykorzystywane są do celów statystycznych i reklamowych. Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze.

Wstecz