Magazyn Wine and You

Magazyn Wine And You

Nr 3-4/2016 czerwiec

Magazyn Wine And You - Nr 3-4/2016 - czerwiec

Pan Mecenas

Pomroczność jasna - prawda czy mit?


Osobom nie pamiętającym szczegółowo wydarzeń z 1995 roku zapewne wydaje się, że słynny sprawca wypadku spowodowanego w stanie nietrzeźwości powołując się na to, że cierpi na tajemnicze schorzenie tzw. zamroczenie jasne zwane potocznie pomrocznością jasną, uniknął z tego powodu odpowiedzialności karnej.

Należy zatem przypomnieć, że bohater tego zdarzenia nie uniknął odpowiedzialności i został skazany na rok i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata.

Czyli już na wstępie można powiedzieć, że pomroczność jasna nie pomaga w takich sytuacjach a unikanie odpowiedzialności z tego tytułu jest mitem.

Nie warto wierzyć w podobne mity, bowiem odpowiedzialność sprawców przestępstw drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwości staje się coraz bardziej realna i dotkliwa.

Niewiele osób zapewne wie, że nowelizacja prawa karnego, która weszła w życie w maju i lipcu 2015 roku, wprowadziła wiele zmian zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Nie sposób tutaj omówić wszystkich, niemniej warto wiedzieć, że drastycznie zmieniły się dolne limity tzw. środków karnych takich jak orzekany minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości; pojawiła się także nowa, dolegliwa dolna granica świadczenia pieniężnego orzekanego wobec sprawców takich przestępstw.

Zmiana jest dotkliwa, bowiem obecnie w przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oprócz kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata.

Dla osób ponownie skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio!

Wprowadzono również dla takich sprawców dolne granice świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy ponownie za takie przestępstwo - co najmniej 10 000 złotych. Pamiętajmy, że osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych popełnia kolejne przestępstwo prowadząc pojazd mechaniczny nie stosując się do tego zakazu i jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Miejmy nadzieję, że zaostrzenie odpowiedzialności dla osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości rzeczywiście wydatnie wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa na drogach, a nowe limity spowodują, że potencjalny sprawca dwa razy się zastanowi zanim wsiądzie do swojego pojazdu po wypiciu alkoholu, zwłaszcza ze świadomością, że pomroczność jasna na pewno mu nie pomoże uniknąć odpowiedzialności.


Adwokat Andrzej Górny
Wspólnik w Kancelarii Prawnej Górny, Armata i Wspólnicy
ul. Jaracza 3 lok.1, 00-378 Warszawa
tel. 22 621 49 94
www.gorny-armata.pl, kancelaria@gorny-armata.pl


Wstecz